Zemin Güçlendirme

Zayıf zeminlerde bir inşaat projesi gerçekleştirilmeden önce zeminin taşıma kapasitesinin artırılması, toplam oturmayı azaltıp konsolidasyonun hızlandırılması, dolgu ve şevlerin stabilitesinin sağlanması, zeminde oluşabilecek sıvılaşma riskinin azaltılabilmesi nedenlerle zemin iyileştirme çalışması yapılması gerekebilir.

Bu iyileştirme çalışmaları mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltarak veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulmasıyla mevcut zeminin kayma direncini artırır, kumlu zeminlerin sıklığını ve killi zeminlerin kıvamını iyileştirirken zeminin sıkışabilirliğini, geçirimliliğini ve sıvılaşma potansiyelini azaltır.

Geosentetik materyaller zemin iyileştirme için uygun maliyetli ve hızlıca uygulanabilen çözümler sunar.

Uygulama Alanları

Karayolları
Parklar
Yaklaşım Köprüleri
Siteler
Bahçeler
Üst Geçitler
Toplu Konutlar
Konut Villa Yapıları

Avantajları

  • Özellikle zayıf temel zeminlerinde temele çok daha az yük aktarır.
  • Ekonomiktir
  • Hızlıca uygulanabilir.
  • Bakım maliyetlerini düşürür.
  • Asfalt tabakalardaki yansıma çatlakları geciktirilebilir ve hatta tamamen önlenebilir.

Hangi Zemin İyileştirme Çalışması İçin Hangi Geosentetik Materyal?

Yumuşak veya gevşek zemin koşullarının olduğu sahalarda inşa edilecek yapılarda temellerin tasarım ve yapımı en önemli sorunlardan birini oluşturur. Bu tür zeminler üzerinde inşa edilecek yapılarda, aşırı oturmalar veya zemin taşıma kapasitesinin zayıf olması nedeniyle göçmeler meydana gelebilir. Bu durumda ya derin temel uygulamasına geçilmeli ya da temel zemininde, zemin iyileştirme yöntemi uygulanmalıdır. Derin temel uygulamasının yüksek maliyetli bir çözüm olması nedeniyle genellikle temel zeminin uygun bir yöntemle iyileştirilmesi tercih edilir.

Yumuşak zeminlerin iyileştirilmesi ve şev stabilizasyonu gibi uygulamalarda sıklıkla yüksek nitelikli geosentetik malzemelere başvurulur. Bu amaçla kullanılan geosentetik malzemeler, genellikle zemini donatılandırmaya yöneliktir. Böylece, zeminin maruz kalacağı çekme gerilmeleri, geosentetik malzemeler yardımıyla karşılanarak zeminlerin zayıf olan bu yönleri giderilmiş olur. Bu çeşit zemin iyileştirmelerinde en sık kullanılan geosentetik malzemelerin başında geotekstil ve geogridler gelmektedir.

Zeminin koşullarına ve üzerine inşa edilecek yapıya bağlı olarak yapılan hesaplamalara göre malzemenin çekme dayanımları ve ne sıklıkta kullanılacağı belirlenir. Bu yapılan hesaplamalara bağlı olarak malzeme önerilen binilerle serilir. Dolgu malzemesi yine önerilen yükseklikte sıkıştırılır ve hesaplamalarda çıkan kademelere ulaşılıncaya kadar uygulamaya devam edilir.

Foraj veya vibrasyonla deplasman yöntemleriyle üretilebilen geokazıklar zayıf zeminler üzerinde yer alan karayolu, demiryolu, endüstriyel yapılar ve diğer mühendislik yapılarının temellerini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Geokazık teknolojisi sayesinde yapı yükleri taşıyıcı katmana kadar güvenle aktarılır. Geokazıklar ayrıca içinde bulundukları zayıf zemini sıkıştırarak, zeminin taşıma kapasitesini de artırır. Zayıf zeminle etkileşime geçen geokazık oturmaların neredeyse uygulama aşamasında tamamlanmasını sağlar. Böylece inşaat süresi önemli ölçüde azalır.

Geosentetik kılıf malzemesi yüksek çevresel çekme dayanımıyla kazığın içerisindeki kumu hapsederek önemli oranda rijitlik sağlar. Ayrıca ayırma özelliğiyle de zayıf killi zemin ile taşıyıcı kazık malzemesinin karışmasını engeller.

Taş kolonlarla problemli yumuşak ve gevşek zeminlerin iyileştirilmesi, yaygın olarak uygulanan bir sistemdir. Taş kolonlar genellikle yumuşak ve orta katı kil zeminlerde, problemli zemin tabakası kalınlığının genellikle 10.0 m’den az olduğu koşullarda tercih edilmektedir.Taş kolonlarla üstyapı proje yüklerine, saha ve zemin koşullarına bağlı olarak zeminin taşıma kapasitesi artırılmakta, oturma (konsolidasyon) süresi azaltır ve deprem durumunda sıvılaşan veya mukavemeti kaybeden zeminler sağlamlaştırılır. Taş kolon uygulaması ile oturma problemleri genellikle %50-%60 oranında azaltılabilir, taşıma kapasitesi ise çok daha yüksek seviyelere çıkarılabilir.

Taş kolon imalat aşamasında vibroflotasyon ataşmanları (su veya hava) ile kolonların oluşturulması- klasik foraj ile problemli zeminin dışarı atılarak yerine çakıl yerleştirilmesi ve sıkıştırılması- boru çakma veya itme ile zeminin sıkıştırılması ve kolonların oluşturulması imalatları yapılabilmektedir. Hazırlanan geoteknik projeye uygun olarak 40 – 100 cm çapında taş kolonlar üçgen veya kare yerleşim planında projelendirilir. İmalatlarda kullanılan taşların temiz, genellikle 10-50 cm boyutlarında ve içerisindeki ince oranı %5-10 arasında olan malzemeler ile yapılması gerekir. Uygulamada sahada bulunabilecek malzemeye göre tasarımlar gerçekleştirilir.

Asfalt tabakalarındaki yansıma çatlakları giderek büyük bir sorun halini almıştır. Bu tür çatlaklar esas itibariyle asfaltta ısıya veya trafiğe bağlı olarak meydana gelen yorgunluğun sonucudur. Asfalt ile mükemmel uyum içerisinde çalışabilmesi için özel olarak üretilen Asfalt donatı geokompoziti HaTelit® yatay hareketler ve dinamik yükler nedeni ile asfaltta meydana gelen yansıma çatlaklarının oluşumunu engeller ve asfalttaki bakım periyodlarının arasının açılmasını önemli ölçüde sağlar.

HaTelit® asfalt tabakasında çekme dayanımını artırır ve asfalttaki yatay çekme kuvvetlerinin önemli bir kısmını düzenler. HaTelit®’in bu iki etkisi daha büyük bir alan üzerinde dengeli bir gerilim dağılımı sağlar ve böylece çekme geriliminin zirve noktalarını ve bununla bağlantılı fazla yükleme riskini azaltır.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı