Zemin Çivili İstinat Duvarları

Bazı durumlarda geometrik sınırlandırmalar ve ekonomik koşullardan dolayı alternatif dayanma sistemleri yerine kazdıkça doğal zeminin donatılandırılması prensibinden hareketle “zemin çivili duvarlar” tercih edilir.

Bu tip duvarlar ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel kullanım şekli derin temel kazılarının geçici olarak desteklenmesi amacıyla geçici olarak kullanılması veya estetik görünüşe çok önem verilmeyen şehirlerarası yollarda kullanılmasıdır. Ancak bu noktada, “Görünüşe çok önem verilmeyen alanlarda kullanılması” tercih edilse de, zemin çivili duvarlara da arzu edildiği takdirde daha estetik bir görünüm kazandırılmasının mümkün olduğunu da belirtmek gerekir.

Bu tip duvarların avantajı en başta ekonomik oluşları, kazı işlerine paralel olarak teşkil edilebilmeleri ve nihai duvar yüzeyinin daha gerisinde herhangi bir kazı işlemi gerektirmemesidir.

Uygulama Alanları

Karayolları
Derin Kazılar
Yoğun yerleşim bölgeleri
Su yapıları

Avantajları

  • Ekonomiktir.
  • Kazı işlerine paralel olarak teşkil edilebilir.
  • Duvar yüzeyinin daha gerisinde herhangi bir kazı işlemi gerektirmez.

Diğer bilgiler

Bu tip dayanma yapılarındaki en önemli avantaj uygulama yönteminden kaynaklanır. Kazı kendini yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki dik bir şevde kısa süre de olsa stabil tutabilen bir zeminde kademeler halinde yapılır. Daha sonra her kademedeki gerekli zemin çivisi ve drenajlar teşkil edildikten ve yüzey erozyona karşı korunduktan sonra bir alt kademenin kazısına geçilir.

Bu yöntemle dayanma yapısı diğer yöntemlerin tersine aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru teşkil edilir. Zemin çivileri normal şartlarda betonarme demirinden teşkil edilir ve kalıcı yapılarda korozyona karşı korunması için özel önlemler alınır.

 

Drenaj amacıyla açılan deliklerin içerisine drenaj boruları yerleştirilir ve böylece sağlıklı bir drenaj sağlanır. Ön cephe geçici olarak hasır çelik ve shotcrete ile kaplanır. Duvar kalıcı olarak teşkil edilecekse bu ilk kaplama tabakasının emniyetini artırıcı ve estetik görünüş sağlamak amacıyla prefabrik elemanlar veya yerinde dökme beton yüzey oluşturulabilir.

Bu tip zemin çivili duvarların analizinde çok çeşitli yöntemler kullanmak mümkün olsa da,  dünyadaki kabul edilen en gerçekçi analiz yöntemi “çift kama yöntemi”dir. Çift kama yönteminde, bu amaçla geliştirilmiş özel bilgisayar programları yardımıyla zemin mukavemet parametreleri, donatının çekme mukavemeti ve diğer özellikleriyle çivi zemin etkileşimi programa verilir ve hem statik durumda hem de deprem yükleri altında “Güvenlik Sayıları” elde edilir.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı