Toprakarme İstinat Duvarları

Toprakarme sisteminin esası, zeminle donatının birlikte çalışmasına dayanır. Zeminle özel tutunma sağlayan çelik veya polimer donatının birlikte yerleştirilmesi, ürün ile zemin arasında temas yüzeyinde bir sürtünme yaratır. Zemin kütlesinin içinde oluşan gerilmeler, şerit donatılar tarafından karşılanır. Bu gerilmeler şeritlere sürtünme vasıtasıyla transfer edilir, böylece bu iki malzeme kompozit bir yapı olarak çalışır.

Genel hatlarıyla betonarme duvarların kullanım amacına benzerlik gösteren bu sistem, zeminin mekanik özelliklerini ekonomik bir şekilde tasarlamak için geliştirilmiştir. Dolgunun akmasını önlemek ve estetik bir görüntü sağlamak amacı ile donatılı zemin ön yüzünde prekast cephe paneller kullanılır.

Toprakarme sisteminin esnek yapısı, imalat sırasında veya sonrasında oluşabilecek yatay ve düşey oturmalara izin vermesi gibi özellikleri depreme karşı dayanıklı bir yapı oluşmasına olanak tanır.

Toprakarme duvarların betonarme duvar sistemlerine kıyasla hızlı inşa edilebilmeleri, ekononik bir fayda da sağlar. Hızlı imalat yapılabilmesi ayrıca uygulama sahası etrafındaki yerleşim yerlerine verilecek rahatsızlıkları en aza indirilmesine de yardımcı olur. Prekast cephe panellerinin üretim kalitesi sahada kolaylıkla izlenebilir. Cephe kaplama panellerinin desenli ve logolu olarak üretilebilmeleri, estetik bir görüntü elde edilmesine yardımcı olur.

Uygulama Alanları

Karayolları
Demiryolları
Köprüler
Sanayi yapıları
Askeri yapılar
Su yapıları

Avantajları

 • Depreme karşı dayanımı yüksek esnek çözümler üretilebilir.
 • Hızlı üretilebilir.
 • Estetik görünümlü duvarlar elde edilebilir.
 • Uygulama alanındaki yapıya uygun imal edilebildiğinden kazı ve dolgu maliyeti düşüktür. Böylece ekonomi sağlar.
 • Şehir içinde dar alanlarda çalışmak mümkündür.
 • Zayıf zeminlerde uygulanabilir.

Diğer bilgiler

 • Öncelikle sistemin projesi hazırlanır. Daha sonra Projesine bağlı olarak özel kalıplarla prekast panellerin dökümü yapılır ve sahada stoklanır.
 • Projesinde öngörülen seviyede temel tesviye betonu dökülür.
 • Bir sonraki adımda granüler geri dolgu serilir ve sıkıştırılır.
 • İlk sıra ön yüz paneller yerleştirildikten sonra çelik veya polimer şeritler serilir ve panellere bağlanır.
 • Bu süreç projede belirtilen yüksekliklere ulaşılıncaya kadar tekrarlanır.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı