Su Yapıları

Günümüzde geosentetikler, hidrolik mühendisliğinde yaygın olarak tercih edilmektedir. İnşaat maliyetlerinin düşürülmesine ve uzun vadede performansın artırılmasına katkıda bulunan geosentetik materyaller, ayırma, filtrasyon, drenaj, erozyon koruması, güçlendirme, sızdırmazlık ve dolgu koruması başta olmak üzere pek çok işlevi başarıyla yerine getirir.

Uygulama Alanları

Limanlar
Endüstriyel Yapılar
Nehirler ve Dereler
Kıyı Koruma
Barajlar/Göletler
Susuzlaştırma (dewatering)

Avantajları

 • Ekonomi sağlar.
 • Hızlı üretilir.
 • Esnek mimari alternatifler üretilebilir.
 • Çevreye duyarlı bir sistemdir.
 • Güvenlidir. Statik ve deprem yükleri altında betonarme ve benzeri yapılara oranla çok daha sağlıklı bir davranış gösterir.
 • Özellikle zayıf temel zeminlerinde iyi bir alternatiftir.
 • Kıyılardaki ve kanallardaki erozyonu önler.
 • Çamur susuzlaştırma (dewatering) işlemi için en uygun yöntemdir.

Diğer bilgiler

Geosentetik materyallerin sunduğu avantajlar ve kullanım kolaylıkları, kanal inşasından nehir ıslahına, liman inşaat işlerinden kıyı korumasına baraj/ göletlerden susuzlaştırma (dewatering) çalışmalarına kadar çok geniş bir alanda tercih edilmelerinin sebebidir. Ancak bu noktada en önemli hususlardan biri kuşkusuz uygulamaya en uygun geotekstilin seçilmesi ve bunun spesifikasyonunun sağlanmasıdır. Geosentetik ürünlere şöyle bir bakacak olursak;

 • Kıyı korumalarında hidrolik dolgu malzemesini hapsederek suyun rahatça geçmesine izin veren geosentetikler sayesinde, uzun ömürlü mühendislik yapıları inşa edilebilir.
 • Geosentetik tüpler, kıyı ve liman koruma yapılarında alternatif ve hızlı bir çözüm olarak öne çıkar. Özel olarak üretilen geosentetik tüpler, zeminin dalga ve akıntılar nedeniyle erozyona uğramasını engeller. İçleri kumla doldurulan bu tüplerin yardımıyla marinalar, kıyı koruma yapıları ve hatta insan yapımı adalar dahi oluşturulabilir.
 • Hidrolik yapılarda örgüsüz geotekstiller genellikle farklı dane boyutlarına sahip malzemelerden oluşan iki katmanın ayrılması amacıyla kullanılır. Su yollarında ve kıyı korumasında taş koruma tabakası altına yerleştirilerek filtre ve ayrıma görevini yerine getirirler.
 • Kompozit malzemeler, bir drenaj tabakası olması bakımından sızıntı suyunu veya yeraltı suyunu drene etmede kullanılır.
 • Sahil şeridindeki setler, dalgakıranlar vb. benzer yapılar yumuşak zemine inşa edildiklerinde, bunların temelleri için güçlendirme elemanları gerekli olmaktadır. Benzer bir durum taşıyıcı kapasitesi düşük zeminlerde rıhtım inşa ederken veya arazi ıslahlarında da söz konusudur. Bu tür dolgulu zeminlerin stabilizasyonunda veya zayıf temellerin güçlendirilmesinde de geotekstillerden yararlanılabilir. Bu tür hidrolik uygulamalarda yüksek modüllü, kopma uzaması düşük ve çekme dayanımı yüksek örgülü geotekstiller veya geokompozitler tercih edilir.
 • Geotekstil kum torbaları ve tüpleri, kıyı korumasına yönelik yapıların en kısa zamanda inşa edilebilmesine olanak sağlarlar. Ortamdaki mevcut kumun kullanılmasını da imkan vermeleri, sağladığı en büyük avantajlardan biridir.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı