Heyelan Islahı ve Önleyici Tedbirler

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişime geçmek için tıklayın

Heyelan, doğal bir şevin çeşitli kuvvetlerin etkisi ile hareket etmesi, kaymasıdır. Bundan başka, heyelan arazinin zamanla stabilitesinin azalarak limit denge durumuna gelmesiyle oluşabileceği gibi, inşaatlar esnasında araziye yapılan müdahaleler sebebi ile de olabilir.

Meydana gelen heyelanların nedenlerine bakıldığında; ülkemizin olumsuz jeolojik koşullar içermesi, aktif deprem kuşakları içerisinde yer alması ve morfolojik yapıya bağlı olarak yüksek dağlık alanlar ve geçit noktaları içermesi, ülke genelinde yamaç eğimlerinin yüksek olması ana nedenler olarak sıralanmaktadır.

Uygulama Alanları

Otoyollar

Avantajları

  • Ekonomik bir yöntemdir.
  • Hızlı yapılır.
  • Çevre dostu bir çözümdür.
  • Kesin çözüm sağlar.
  • Uzun ömürlüdür.
  • Bakım, onarım ve işletme maliyetleri düşüktür.

Diğer bilgiler

  • Tünellerde yalıtım sistemlerinin temel olarak iki görevi vardır: İlk olarak, tünele gelen suyun tünel yapısından uzaklaştırılmasını sağlarlar. İkinci olarak da destekleme yapısının su içindeki potansiyel partiküller tarafından zarar görmesini engellerler. Bu yalıtım sistemi tünelin ömrü süresince bozulmadan kalmalıdır. Bunu başarmak için de geomembranlar kullanılmaktadır.
  • Tünel yapılarında kullanılan geomembranlar olası bir mekanik zarara karşı korunmalıdır. Koruma tabakası olmadan uygulanan bir geomembran, püskürtme beton yüzeydeki çıkıntılar veya çelik güçlendirme uygulamaları aşamasında zarar görebilir. Bunu önlemek için geomembran ile bu yüzeyler arasında bir koruma örgüsüz geotekstili kullanılmaktadır. Bu sistem ekonomik ve sistematik bir fayda sağlar. Sinyal tabakalı geomembranlar sayesinde de yalıtım sisteminin herhangi bir noktasındaki zarar görmüş noktalar hemen fark edilip önlemi alınabilmektedir.
  • Tünel yapısının drenaj sistemi tasarlanırken, bu yapının servis ömrü boyunca, drenaj işlevini yerine getirecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek içinde Geosentetik drenaj kompozitleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler tüm tünel yüzeyi boyunca uygulanmalıdır. Bu sayede dağdan gelen suyun tünel içine zarar vermeden tünel dışına yönlendirilmesi mümkün olmaktadır. Suyun toplanması ve drene edilmesi sistemi tünelin kullanım süresi boyunca bozulmadan görevini yerine getirmelidir.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı