Geoslope® Yeşillenebilir İstinat Duvarları

Özellikle tabiat içerisinde yer alan park, orman veya geniş bahçeli konut bölgelerinde sert satıhlı dayanma yapıları yerine üzerinde canlı bitki yetişebilen duvarlar çok daha cazip bir seçenektir. Bu duvarlar tam düşey olarak teşkil edilmemekle birlikte düşeye çok yakın olabilir. 

Uygulama Alanları

Karayolları
Üst geçitler
Yaklaşım köprüleri
Toplu konutlar
Siteler
Konut villalar
Bahçeler
Parklar

Avantajları

  • Geoslope® yeşillenebilir duvarda tıpkı MSE duvarlar gibi tamamen kullanım zevkine ve fiyata bağlı olarak bir seçim yapma olanağı tanır.
  • Herhangi bir beton eleman ihtiva etmediği için mühendislik olarak çok daha güvenilir bir sistemdir.
  • Özellikle zayıf temel zeminlerinde zeminde olabilecek oturma ve küçük hareketleri rahatlıkla takip edebilir. Bu sebeple beton elemanlardan teşkil edilen yaşayan duvarlara göre çok daha avantajlıdır.
  • Estetik olarak beton elemanlarla teşkil edilen yaşayan duvarlar sadece çalı tipi bitkilerin yetişmesine olanak verirken Geoslope® yeşillenebilir duvarlar üzerinde istediğiniz her türlü bitkiyi yetiştirmeniz mümkündür.
  • İsterseniz evinizin arka bahçesinde daha düzenli bir görünüm elde edebilmek için yaşayan duvarınızı çim ile kaplayabilir, isterseniz bir parkta çevreye vahşi tabiat görünümü verebilmek için çeşitli çalılar yetişmesini sağlayabilirsiniz.
  • Geoslope® yeşillenebilir duvarları su ile temas olabilecek dere kenarı, suni gölet kenarı gibi ortamlarda da kullanılabilir.
  • Geoslope® sisteminde yapı elemanları arasına toprağı sıkıştırmak mümkündür.
  • Yeşil duvarların getirdiği ses emme özelliğine sahiptir.

Diğer bilgiler

Geoslope® Yeşillenebilir İstinat Duvarı esas prensip olarak bir donatılı toprak sistemidir. Ancak dünya literatüründe donatılı toprak sistemler, “donatılı duvar” ve “donatılı şev” olarak ikiye ayrılır. Her iki sistem arasındaki sınır ön cephe eğimine bağlı olarak belirlenir ve sınır 70°’dir. Bu ayrım sadece duvarın görünümüyle ilgili olmayıp, sistemin davranış değişikliği gösterdiği bir sınır değere de karşılık gelir. Dolayısıyla tasarım sistemi olarak da 70°’den daha dik ön cephesi olan sistemlerle, 70°’den daha yatık ön cephesi olan sistemlerin tasarımı da tamamen farklı yöntemlerle yapılmaktadır. İşte bu sebeple donatılı şev tipi yapılarda yeşillenebilir yaşayan duvar teşkili çok daha sağlıklı sonuçlar verir.

Buradaki sistemde duvarın eğimine göre önceden hazırlanmış profiller yardımıyla kalıplar ön yüzeye sabitlenir. Geosentetik donatı hat boyunca kesintisiz olarak dolgu üzerine hesaplanan donatı boylarında ve tiplerinde serilir. Daha sonra bitki tutucu serilmiş olan geosentetik donatı içine ön yüzdeki nebati toprağın akmasını önleyecek şekilde serilir.

Bunun üzerine diğer sıralar aynı şekilde olacak şekilde istenen yüksekliğe ulaşıncaya kadar devam edilir. Duvar imalatı bittikten sonra ön yüzde istenen bitkilendirmeye göre Hydroseeding uygulaması yaparak duvarın yeşillenmesini sağlar. Yeşillendirme yapılmasıyla birlikte duvar imalatı tamamlanmış olur.

Geoslope® Yeşillenebilir Duvar tasarımı bu amaçla özel modifiye edilmiş şev stabilite analizi programlarıyla gerçekleştirilir. Donatı mukavemetiyle donatı zemin arasındaki sürtünme mukavemeti ve zeminin mukavemet parametrelerinin göz önünde bulundurulduğu bu hesaplamalarda, hem donatılı kısmın iç stabilitesi hem de sistemin bütünün stabilitesi dikkate alınır. Ayrıca bu analizlere paralel olarak kayma düzlemleri de hesap edilir ve böylece olası tüm göçme mekanizmaları incelenir. Burada görünüm açısından önemli bir tasarım da yörenin iklim ve yağış rejimine uygun bitki cinsinin seçilmesidir. Bu duvar üzerinde gelişen bitki örtüsünün sağlıklı olmasında önem taşımaktadır.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı