Geokazıklarla Zemin Güçlendirme Uygulamaları

Geokazıklar zayıf zeminler üzerinde yer alan karayolu, demiryolu, endüstriyel yapılar ve diğer mühendislik yapılarının temellerini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış geosentetik donatılı kazık sistemidir. Geokazık teknolojisiyle yapı yükleri taşıyıcı katmana kadar güvenle aktarılır. Aynı zamanda geokazıklar içinde bulundukları zayıf zemini sıkıştırarak, zeminin taşıma kapasitesini artırır.

Geosentetik kılıf malzemesi yüksek çevresel çekme dayanımı ile kazığın içerisindeki kumu hapsederek önemli oranda rijitlik sağlar. Ayrıca ayırma özelliği ile de zayıf killi zemin ile taşıyıcı kazık malzemesinin karışmasını engeller. Yumuşak kil içinde yanal doğrultuda deformasyonu sınırlayan bir sistemdir.

Zayıf zeminle etkileşime geçen geokazık, oturmaların neredeyse uygulama aşamasında tamamlanmasını sağlar. Böylece inşaat süresi önemli ölçüde azalır.

Geokazık ana fonksiyonu donatılandırma ve ayırma olmakla birlikte drenaj görevini de başarıyla yerine getirir. İnşaat sırasında hızlandırılmış konsolidasyon sağlar ve bunu yaparken doğal hidrolik ortamı en az derecede etkileyen bir sistemdir. Kendini dengeleyen bir sistem oluşturur. Ortamdaki zeminde daha az boşluk suyu basıncı oluşmasını sağlar.

Uygulama Alanları

Karayolları
Demiryolları
Havaalanları
Bataklık zeminler
Endüstriyel ve
konut binaları

Avantajları

  • Düşük maliyetlidir.
  • Çok yumuşak zeminlerde dahi kullanılabilir.
  • Zemin içinde dağılma riski yoktur.
  • Hidrolik anlamda tıkanma riski yoktur.
  • Hızlı uygulanır, zaman kazandırır.
  • Zeminin taşıma gücünü artırır.
  • Oturmaları azaltır.
  • Çok yumuşak bataklık zeminler için tek çözümdür.

Diğer bilgiler

Geokazıkla zemin güçlendirme sisteminde iki değişik imalat yöntemi kullanılabilir. Bunlar sırasıyla “foraj” ve “vibrasyonla deplasman” yöntemleridir.

Foraj yönteminde açık uçlu çelik muhafaza boru taşıyıcı katmana kadar çakılır ve içindeki zemin auger ile çekilir. Yüksek dayanımlı geotekstil muhafaza boru içine yerleştirilir ve içi kum/çakılla doldurulur. Muhafaza borusunun vibrasyonla çıkarılmasıyla içi orta sıklıkta kum/çakıl ile doldurulmuş geokazıkların imalatı tamamlanmış olur.

Vibrasyonla deplasman yönteminde, altında timsah ağzı bulunan çelik muhafaza borusu vibrasyonla taşıyıcı katmana kadar zemini deplase ederek çakılır. Yüksek dayanımlı geotekstil muhafaza, çelik muhafaza borusu içine yerleştirilir ve içi kum/çakıl ile doldurulur. Muhafaza borusunun vibrasyonla çıkarılması ile içi orta sıklıkta kum/çakıl ile doldurulmuş geokazıkların imalatı tamamlanmış olur. Zemin ve şantiye koşulları uygun olduğu durumlarda bu yöntem tercih edilir. Vibrasyonla deplasman yönteminin hızlı ve ekonomik olmasının yanında geokazık etrafındaki zeminin imalat sırasında sıkıştırılarak zeminde ön germe etkisi oluşturması foraj yöntemine göre avantajıdır.  Ayrıca, bu yöntemle forajdan çıkan malzemenin nakliye ve bertaraf edilmesi işlerinden de tasarruf edilmiş olur.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı