Gabion ve Muralex® Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları

Gabion duvarlar ihtiyacınız olan pek çok alanda size hızlı, ekonomik ve kesin çözümler sunar. Özellikle iri taş dolgunun yakında bulunabileceği durumlarda son derece ekonomik ve doğal görünümlü tasarımlar gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu konuda ilk akla gelen nokta ise dere yataklarıdır. Gabion duvarın içindeki iri dolgu sudan etkilenmediği için ve özellikle dere yataklarında gabion dolgusunda kullanılacak iri dolgular kolaylıkla bulunabileceği için büyük avantaj sağlar. Elbette gabion duvarların kullanım alanları dere yataklarıyla sınırlı değil. Gabion duvarlar özellikle çok hızlı imal edilebilmeleriyle de önemli avantajlar sağlarlar. Gabion elemanların içine doldurulacak taş dolgu biraz özenle ön cephede dizildiği takdirde, villa çevresinde dahi kullanılabilecek kadar şık çözümler elde edilebilir.

Gabion duvarları kendisi içinde ağırlık yapısı olarak projelendirip imal etmek veya gabion elemanları yalnızca ön cephe elemanı olarak kullanıp, gerideki dolguyu donatılı olarak teşkil etmek gibi kompozit çözümler üretmek mümkündür. Bu sistemde gabionlar geosentetik donatılı MSE duvarın sadece ön cephe elemanı olarak kullanılır.

Muralex® ön yüz kaplamalı istinat duvarları, yüksek çekme mukavemetli polipropilen (PP) geotekstil veya polyester (PET) geogridler vasıtasıyla donatılandırılan duvar ön yüzünde uygulanır. Muralex® teknolojisiyle kırmataş yüzeyli duvarlar estetik ve çok hızlı imal edilebilir. Bu sistem, ayrıca geosentetik donatılı dolgu imalatı sonrasında ön yüzeye uygulanabilir.

Uygulama Alanları

Karayolları
Acil şev stabilitesi
Peyzaj uygulamaları
Kıyı Koruma
Su kanalları erozyon kontrolü

Avantajları

  • Gabion ve Muralex® ön yüz kaplamalı istinat duvarları ile özellikle iri taş dolgunun bulunabildiği yerlerde ekonomik ve doğal görünümlü çözümler üretilebilir.
  • Gabion duvarlar su ile temas noktalarında çok başarılı çözümler üretir.
  • İçindeki iri dolgu sudan etkilenmediği ve özellikle dere yataklarında bolca bulunabileceği için gabion duvarlar büyük avantaj sağlar.
  • Hızlı üretilebilir.
  • Gabion ve Muralex® elemanların içine doldurulacak taşların ön cephede özenle dizilmesi ile estetik görünümlü duvarlar elde edilebilir.
  • Kompozit çözümler üretilebilir.

Diğer bilgiler

Kutu gabionlar altıgen şeklinde çift bükümlü olarak örülmüş tel gözeneklerden (ağlardan) imal edilmiş malzemelerdir. Dolgu malzemesinin özelliğine bağlı olarak D = 60 mm, 80 mm ve 100 mm açıklık boyuna sahip tipleri vardır. Gabion imalatında kullanılan teller, ağır galvaniz kaplı yumuşak çelik tellerdir. Tel kalınlığı 2.40 mm ile 3.00 mm arasında değişir. Proje gerektirdiği takdirde galvaniz kaplı çelik tel PVC tabaka ile kaplanabilir. Gabionlar daha dayanıklı olmaları için köşelerinden, gabion tellerinden daha kalın bir tel ile çerçevelenir.

Şantiyeye katlı ve paket edilmiş halde gelen gabion kafesler, yerinde açılarak kurulur. Panoların kurulması sırasında bağlama telleri veya çelik halkalar kullanılır. Böylece hazırlanmış Gabion sepetinin içi uygun boyuttaki taş ile doldurulur. Doğal olarak dolguda kullanılan taşların az aşınır, gözeneksiz, her türlü hava koşuluna ve dona karşı dayanıklı olmasına özen gösterilmelidir. Bu şekilde teşkil edilmiş Gabion’lardan yan yana ve arka arkaya yeteri kadar sıra yerleştirildikten sonra bir üst sıraya geçilir ve projesine uygun olarak duvar tamamlanmış olur. Bu tip Gabion kutular ile ağırlık tipi istinat yapıları çok ekonomik ve hızlı olarak teşkil edilebilir.

Özellikle su kıyılarında taban erozyonunu engellemeye yönelik olarak duvar altına Gabion Şilteler yerleştirilebilir. Gabion Şilte standart olarak 2 m genişlikte elemanlar olup, boyları 3, 4, 5 veya 6 metre olabilmektedir. Şiltelerin kalınlıklarıysa 0.15 m ile 0.30 m arasında değişir. Bu elemanlar tek başlarına dere ıslah projelerinde de erozyon önleyici olarak kullanılabilir

Muralex® ön yüz kaplamalı istinat duvarları yapımındaysa donatılı duvar projesinde belirtilen seviyelendirme kazısı yapılır. Duvarın eğimine uygun olarak hazırlanmış profiller yardımıyla kalıplar ön yüzeye sabitlenir. Geogrid, duvar doğrultusuna dik olacak şekilde hat boyunca kesintisiz birbirine eklenerek dolgu üzerine hesaplanan donatı boylarında ve tiplerinde yatay olarak serilir. Toprak tutucu örtü serilmiş olan geogrid, donatı içine ana dolgu zemininin dışarı çıkmasını önlemek amacıyla serilir. Geri dolgu 2 kademe olarak serilip sıkıştırılır. Toprak tutucu örtü ve geogrid donatı gerdirilerek dolgu üzerine sabitlenir. Kalıplar çıkartılır. Bu işlemlere donatılı duvar projesinde belirtilen yüksekliğe erişene kadar devam edilir. Duvar dolgusu yapımı esnasında her kademede sonradan ön yüzde kullanılacak Muralex® ön yüz kaplama için bağlantı demirleri projesinde belirtilen karolajda yerleştirilir ve sabitlenir. Duvar imalatı bittikten sonra duvar ön yüzünde Muralex® uygulaması yapılır. Paslanmaz özelliklerde imal edilen hasır çelik özel bağlantı aparatlarıyla ana dolgu esnasında ön yüz için bırakılan bağlantı demirlerine monte edilir ve içine projesinde belirtilen kırmataş konularak imalat tamamlanır.

 prensip olarak bir donatılı toprak sistemidir. Ancak dünya literatüründe donatılı toprak sistemler, “donatılı duvar” ve “donatılı şev” olarak ikiye ayrılır. Her iki sistem arasındaki sınır ön cephe eğimine bağlı olarak belirlenir ve sınır 70°’dir. Bu ayrım sadece duvarın görünümüyle ilgili olmayıp, sistemin davranış değişikliği gösterdiği bir sınır değere de karşılık gelir. Dolayısıyla tasarım sistemi olarak da 70°’den daha dik ön cephesi olan sistemlerle, 70°’den daha yatık ön cephesi olan sistemlerin tasarımı da tamamen farklı yöntemlerle yapılmaktadır. İşte bu sebeple donatılı şev tipi yapılarda yeşillenebilir yaşayan duvar teşkili çok daha sağlıklı sonuçlar verir.

Buradaki sistemde duvarın eğimine göre önceden hazırlanmış profiller yardımıyla kalıplar ön yüzeye sabitlenir. Geosentetik donatı hat boyunca kesintisiz olarak dolgu üzerine hesaplanan donatı boylarında ve tiplerinde serilir. Daha sonra bitki tutucu serilmiş olan geosentetik donatı içine ön yüzdeki nebati toprağın akmasını önleyecek şekilde serilir.

Bunun üzerine diğer sıralar aynı şekilde olacak şekilde istenen yüksekliğe ulaşıncaya kadar devam edilir. Duvar imalatı bittikten sonra ön yüzde istenen bitkilendirmeye göre Hydroseeding uygulaması yaparak duvarın yeşillenmesini sağlar. Yeşillendirme yapılmasıyla birlikte duvar imalatı tamamlanmış olur.

Gabion duvarların ve Muralex® ön yüz kaplamalı istinat duvarları tasarımında ağırlık tipi istinat duvarlarında geçerli olan dış stabilite analizlerinin yanı sıra iç stabilite hesaplamalarının da yapılması gerekir. Tasarım üzerinde etkili olan hususlardan birisi de Gabion ünitelerinin yerleşim şeklidir. Tabana konulan ilk sıranın eğimi birinci etken olmaktadır.

İkinci ve çok önemli bir etken de üst sıralara çıkıldıkça daralan kesitin ne şekilde oluşturulacağı hususudur. Teknik olarak en ekonomik ve emniyetli geometri aranmalı, daha sonra görünüm ile ilgili tercihlere göre tasarım modifiye edilmelidir. Doğaldır ki yapılan mühendislik tasarımında temel taşıma gücü değeri de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle su kenarı yapılarında kullanılması durumunda erozyona karşı yapılacak tasarım da çok büyük önem taşır.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı