Atık Depolama Sahaları

Günümüzde gelişen çevresel duyarlılıkla birlikte Atık Depolama uygulamalarının da önemi arttı. Zira atıktan dolayı oluşan sızıntı suları zemin suyunun kirlenmesine ve zeminde boşluklar oluşmasına neden olabilir, atık gazlarının atmosfere yayılması, zararlı maddelerin bitki ve gıda malzemelere geçebilir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, ülkemizdeki atık kompozisyonu, işletme maliyetleri gibi etmenler göz önüne alındığında geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olamayan atıklar için en uygun çözüm düzenli depolamadır. Düzenli depolama sahalarının tasarımında yer seçimi, depolama tesisinin genel özellikleri, depolama tesisinin zemininin teşkili, sızıntı suyunu toplanması ve miktarının azaltılması, depolama gazının uzaklaştırılması, depolama sahasının kapatılması, sahanın işletilmesi ve bakımı önemli başlıklardandır.

Uygulama Alanları

Belediyeler
Madenler
Endüstriyel
Yapılar

Avantajları

ATIK YÖNETİMİNDE GEOSENTETİK MATERYALİN AVANTAJLARI

Atık yönetiminin en önemli ayağını, atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek uygun metotlarla bertaraf edilmesi oluşturur. Geri kazanılamayan ve geri dönüştürülemeyen atıkların depolanması suretiyle bertarafı yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir.

Atık depolama sahalarının inşasında geleneksel yöntemler yerine geosentetik ürünlerin kullanılması, geleneksel malzemelere göre pek çok avantaj kazandırır. Geosentetikler,

 • Geleneksel malzemelere göre çok daha ince bir kalınlığa sahiptirler ve uygulaması daha kolaydır.
 • Mevcut atık depolama hacminin önemli oranda artırılmasını sağlar.
 • Sağladıkları ilave hacmin yanı sıra kontrollü bir uygulama ve depolama sahası oluşturulmasına olanak tanır.
 • Uygun arazi olduğunda en ekonomik ve en az ön yatırım gerektiren yöntemdir.
 • Nihai imha yöntemidirler.
 • Kullanılıp kapatılan depolama alanlarından rekreasyon amacı ile yararlanılması olanağını tanırlar.
 • Özellikle zayıf temel zeminlerinde iyi bir alternatiftirler.
 • Çevreye duyarlı bir sistemdir.

Diğer bilgiler

 • Öncelikle zeminin güçlendirilmesi ve tesviyesinin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla atık depolama sahasının zemininin iyileştirilmesi gerekiyorsa ilk iş olarak bu çözülmelidir. Sızıntı suyunun yol açabileceği zararları önlemek içinde önlemler alınmalıdır. Bu işlem için drenaj geokompozitleri kullanılabilir. Drenaj geokompozileri ortamdaki su basıncını azaltarak drenaj için yeni yol sağlarlar.
 • Atık depolama alanında yapılması gereken diğer bir kademe ise geçirimsiz bir tabaka oluşturulmasıdır. Bu tabaka ortamdaki gazın ve suyun gelişigüzel bir şekilde yayılmasını önlemek için oluşturulur. Bu tabakayı oluşturmak için geosentetik kil örtüler ve geomembranlar kullanılmaktadır. Geomembranları delinmeye karşı korumak amacıyal örgüsüz geotekstiller kullanılmaktadır.
 • Atık depolama sahalarının inşasında geleneksel yöntemler yerine geosentetik kil örtüler, geomembranlar, drenaj geokompozitleri, geotekstiller, geogridler ve erozyon kontrol matları kullanılması mevcut atık hacminin önemli oranda artırılabilmesine olanak sağlar. Geosentetikler geleneksel malzemelere göre çok daha ince bir kalınlığa sahiptirler ve uygulaması daha kolaydır. Sağladığı ilave hacmin yanı sıra kontrollü bir uygulama ve depolama sahası oluşturulmuş olur.
 • Atık yönetiminin en önemli ayağı atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek uygun metotlar ile bertaraf edilmesidir. Geri kazanılamayan ve geri dönüştürülemeyen atıkların depolanması suretiyle bertarafı yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, ülkemizdeki atık kompozisyonu, işletme maliyetleri vb. etmenler göz önüne alındığında geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olamayan atıklar için en uygun çözüm düzenli depolamadır. Düzenli depolama sahalarının tasarımında, yer seçimi, depolama tesisinin genel özellikleri, depolama tesisinin zemininin teşkili, sızıntı suyunu toplanması ve miktarının azaltılması, depolama gazının uzaklaştırılması, depolama sahasının kapatılması, sahanın işletilmesi ve bakımı önemli başlıklardandır.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı