Asfalt Kaplamalarda Güçlendirme Uygulamaları

Asfalt zemin altında yer alan beton plakalar günlük veya mevsimsel sıcaklık değişiklikleri sonucu genleşir veya büzüşür. Bu genleşme ve büzüşme hareketleri beton içindeki derzlerin tam üzerindeki asfalt tabakası üzerinde “yansıma çatlakları” olarak adlandırılan çatlaklara yol açacak ölçüde yüksek çekme gerilimleri oluşmasına sebep olur.

Esnek HaTelit® donatı gridleri kullanıldığında, asfalt katmanlarda oluşan bu tür hasarlar geciktirilebilir ve hatta tamamen ortadan kaldırılabilir. Asfaltla mükemmel uyum içerisinde çalışabilmesi için özel olarak üretilen Asfalt donatı geokompoziti HaTelit®, yatay hareketler ve dinamik yükler nedeniyle asfaltta meydana gelen yansıma çatlaklarının oluşumunu engeller.

Uygulama Alanları

Karayolları
Havaalanları
Organize Sanayi Bölgeleri

Avantajları

 • Asfalt tabakalarındaki yansıma çatlaklarının oluşumunu önler.
 • Ekonomik çözümler sağlar.
 • Sağlam zeminler oluşturur.
 • Hızlı uygulanır.
 • Zeminin taşıma gücünü artırır.
 • Uzun zamanda oluşacak deformasyonları azaltır.
 • Yükün zemine eşit dağılmasını sağlar.

Diğer bilgiler

 • HaTelit® asfalt tabakasının çekme dayanımını artırmasının yanı sıra, asfalttaki yatay çekme kuvvetlerinin önemli bir kısmını da düzenleyerek daha büyük bir alan üzerinde dengeli bir gerilim dağılımı sağlar. Böylece, çekme geriliminin zirve noktalarını ve bununla bağlantılı fazla yükleme riskini azaltır.
 • HaTelit® in yükü dağıtma etkisi aynı zamanda yüksek trafik yüklerine maruz bölgelerde tekerlek izlerinin oluşumunu da azaltır. Bunun yanı sıra donatılı asfalt tabakasının dinamik yük kapasitesi ve yorulma dayanımı da çok daha fazladır.
 • Havaalanlarındaki asfalt katmanlar oldukça yüksek bir trafik yüküne maruz kalır. Buna ilave olarak, tamir çalışması için pistlerin kısa süreli bile olsa kapatılması son derece güç, hatta olanaksızdır. Çoğu durumda çatlak bir asfalt yüzeyi tamir etmek veya eski bir beton yol tabakasının yeniden kaplanması için son derece sınırlı bir zaman vardır. Bu kısıtlama özellikler uçak pistleri için hayati olmakla birlikte taksi yolu ve apron içinde önemlidir. Çoğu durumda seçilen tamir yöntemi asfalt ile üst kaplama yapılmasıdır. Bunun nedeni en kısa sürede yapılabilen bir onarım yöntemi olmasıdır. Yeni yapılacak asfalt tabakasındaki yansıma çatlaklarının oluşumunun engellenebilmesi ve bakım periyodlarının arasının uzatılması açısından HaTelit® asfalt donatı gridlerinin kullanılması çok büyük faydalar sağlar.
 • Yolların yeniden yapılmasını gerektiren nedenler, yaşlanan karayolu ağının gösterdiği belirtiler, giderek daha fazla aks ağırlığına izin verilmesi ve trafikteki artıştan doğan yüklerdir. Asfalt tabakalarında HaTelit® donatı gridlerinin kullanılması bu yansıma çatlaklarını önlemenin etkili yoludur.
 • Asfalt katmanları arasında yapışmayı en iyi şekilde sağlayabilmek için HaTelit® in binder ile aşınma tabakası arasında uygulanmalıdır.
 • Uygulamanın yapılacağı yüzey temizlenerek gevşek malzemelerden arındırılmalıdır. Temizlenmiş zemine bitümlü emülsiyon düzgün olarak püskürtülmelidir.
 • Bitümlü emülsiyon püskürtülmüş zemine HaTelit® kırışık olmayan düz bir şekilde serilmelidir. Bunun üzerine aşınma tabakası uygulaması yapılarak işlem tamamlanır.

Projeleriniz için En Doğru Çözüm Ortağı