Geowebler, polimerik alaşımdan yapılmış malzemelerdir. Toprağı veya stabilize dolgu malzemesini hücresel olarak hapsederek dağılmasını önler. Hücresel dolgu sistemleri üzerine yük binen zeminlerde, erozyon kontrolünde ve eğimli alanların yeşillendirilmesinde kullanılır.

Kategori:

Ana Fonksiyonları

  • Zemin Güçlendirme
  • Erozyon Kontrolü ve Zemin Yeşillendirme

Özellikleri

  • Yüksek dayanıklılığa ve esnekliğe sahiptir.
  • Birbirine bağlı 3D hücreleri sayesinde harekete karşı dirençlidir.
  • Erozyonu doğal bitki örtüsünün oluşumunu destekleyerek önler.
  • Estetik olarak hoş bir görünüme sahiptir.
  • Sürdürülebilir çevre gelişimini destekler.