Beton şilteler (Incomat) geçirimsiz, yüksek dayanımlı betonla doldurulmuş, kalıp şeklinde birbirine özel bir şekilde bağlanmış çok güçlü iki sentetik geotekstil katından oluşur.

Beton şilteler (Incomat) yüksek gerilme dayanımı, yeterli esneme özelliği ve düşük sünme eğilimi olan geotekstillerin kullanılmasıyla yük altında mükemmel dayanıklılık gösterir. Özellikle nehir şevlerinin ve yataklarının korunmasında tercih edilen beton şilteler erozyona karşı dayanıklıdır, kum ve kayan alüvyonun yol açtığı aşınmaya karşı yüksek mukavemet gösterir, UV ışınlarına ve kimyasal/biyolojik saldırılara karşı biyolojik uzun vadeli dayanım sağlar.

Beton şilteler mevcut yüzeye mükemmel uyum gösterir; bu nedenle erişilmesi güç olan su altındaki yerlerde bile profil kullanılmadan doğal yataklar ve yamaçlar için erozyona karşı koruma sağlar.

Beton şilteler set, dolgu ve iskeleler için kanal, nehir ve diğer akan su kütlelerinin yamaçlarının ve yataklarının korunmasında, fırtınaların yol açtığı gel-gitlere karşı yapılan bariyerlerde, çıkış ağzı yapılarında, insan yapımı adalar ve boru hatları ile genel olarak kıyıya yakın ve kıyı açıklarındaki yapılarda kullanılır.

Kategori:

Ana Fonksiyonları

  • Nehir Yatağı ve Şevleri Koruma
  • Erozyon Önleme
  • Zemin İyileştirme

Özellikleri

  • Filtre noktalarının geniş alana düzenli dağılımını sağlar.
  • Sabit bazlar ve düşük hidrolik yükler için erozyon kontrolü sağlar.
  • Beton yüzeyin altındaki boşluk suyunun tahliye edilmesine yardımcı olur.
  • Kaya dolgu ve beton döşeme gibi yöntemlere göre çok daha uygun maliyetlidir.
  • Kıyı korumasına katkıda bulunur.